PROGRAMA: COMPETENCIAS PARA A IGUALDADE II

PROGRAMA: COMPETENCIAS PARA A IGUALDADE II

COMPETENCIAS PARA A IGUALDADE II

Un ano máis imos continuar traballando no proxecto ”COMPETENCIAS PARA A IGUALDADE”, subvencionado pola Deputación Provincial da Coruña con cargo á convocatoria para desenvolver programas de políticas de igualdade de oportunidades entre mulleres e homes e loita contra a violencia de xénero.

Dende febreiro e ata o mes de setembro levaremos a cabo as seguintes actuacións:

BLOQUE I: Atencións individualizadas, que versarán sobre as seguintes temáticas:

  • Autoconcepto e autoestima
  • A importancia do vínculo materno-filial
  • Pautas e habilidades básicas para a maternidade en situación de vulnerabilidade social
  • Ferramentas de autonomía e busca da propia identidade dentro da parella
  • Pautas e ferramentas para a protección ante as desigualdades de xénero culturais e sociais
  • Ferramentas, apoio e acompañamento ante as situacións de supremacía e violencia machista no seno familiar

BLOQUE II: Accións formativas grupais:

  • Acción formativa: Mudando roles

Mudando os roles de xénero

Conceptos básicos de economía

Mantemento eléctrico e aforro enerxético

Mantemento de fontanería e gas

  • Acción formativa: Sensibilización cara a igualdade de xénero e a maternidade inclusiva

Significan o mesmo sexo e xénero?

Os roles de xénero. Os cambios de rol na muller e o seu impacto na estrutura familiar

Traballo produtivo e traballo reprodutivo

A función social a maternidade

Pautas educativas para unha maternidade inclusiva

Concepto de conciliación e corresponsabilidade familiar

A violencia de xénero

BLOQUE III: Banco de recursos