Consolidación do movemento asociativo das mulleres 2022.

Consolidación do movemento asociativo das mulleres 2022.

Novamente, na asociación Centinelas estamos a participar na liña 1 do programa de axudas para fomentar o asociacionismo e a participación das mulleres financiado pola Xunta de Galicia (Orde do 21 de abril de 2022 da Secretaría Xeral da Igualdade. Procedemento SI437A)

Cremos que as ideas, a participación e o compromiso asociativo das mulleres son necesarios para construír unha sociedade máis xusta e máis inclusiva.