Fomento do asociacionismo e a participación das mulleres 2020

Fomento do asociacionismo e a participación das mulleres 2020

Na asociación Centinelas estamos novamente a participar na liña 1 do programa de axudas para fomentar o asociacionismo e a participación das mulleres financiado pola Xunta de Galicia (Resolución do 7 de maio de 2020 da Secretaría Xeral da Igualdade)

Cremos que as ideas, a participación e o compromiso asociativo das mulleres son necesarios para construír unha sociedade máis xusta.