PROGRAMA 100% MULLER 2018

PROGRAMA 100% MULLER 2018

proxeto 100 muller 2018

O programa “100% Muller 2018”, subvencionado pola Secretaría Xeral da Igualdade e cofinanciado polo Fondo Social Europeo diríxese a mulleres en situación de especial vulnerabilidade con crianzas de 0 a 3 anos, e contempla a prestación dos seguintes servizos:

 • Servizo de atención social e información sobre recursos.
 • Servizo de mediación familiar.
 • Servizo de atención psicolóxica.
 • Servizos de orientación laboral e acompañamento na busca de emprego.

A maiores das atencións individualizadas o programa contempla a realización de dous obradoiros grupais complementarios:

“Bico de nai” que ten como finalidade potenciar o vínculo nai-crianza, e no que se abordarán os seguintes contidos:

 • Fortalecemento do vínculo a través do xogo
 • A xestión dos ciumes entre irmáns
 • Control de esfínteres
 • Alimentación saudable e elaboración de pratos
 • Acceso seguro dos menores ás novas tecnoloxías
 • Fomento da lectura a idades temperás
 • As relacións coa escola

”Obradoiro de transición cara o emprego” no que se abordarán os seguintes módulos:

 • Situación de partida e análise DAFO
 • A transición da maternidade ao emprego
 • A conciliación laboral e familiar
 • Panorama laboral actual
 • Actividades prácticas para a busca de emprego.