Coidados Centinelas. Peche do servizo 2022.

Coidados Centinelas. Peche do servizo 2022.

Estes días estamos a pechar o servizo de Conciliación familiar /Bolsa de coidados do ano 2022.

Grazas ás familias que confiaron en nós na atención dos seus pequenos. É marabilloso ser testemuñas do paso do tempo neses nenos e nenas e colaborar, dunha pequena maneira no seu crecemento.

Esta actuación está subvencionada a través dá Orde do 14 de xullo de 2022, dá Secretaría Xeral dá Igualdade, pola que se establecen as bases reguladoras que rexerán as subvencións a entidades de iniciativa social sen ánimo de lucro para ou desenvolvemento dás actuación do Plan Corresponsables, para ou ano 2022 (Código de procedemento SE436B)