Continuidade dos servizos de Inclusión Sociolaboral e Formación para as Probas da Nacionalidade Española

Continuidade dos servizos de  Inclusión Sociolaboral e Formación para as Probas da Nacionalidade Española

Na Asociación Centinelas continuaremos a desenvolver os servizos que se levan a cabo grazas á concesión Subvención de Inclusión Social de Galicia.

Nestes días recibimos a concesión das actuaciones solicitadas das liñas 4.1. B)3º:

  • Servizo de Inclusión Sociolaboral e Transición ao Emprego
  • Formación para a preparación das Probas para a solicitude da Nacionalidade Española

Estas actuacións enmárcanse na Orde do 27 de xuño de 2023 pola que se establecen as bases que rexerán a concesiónde subvencións a entidades de iniciativa social para a promoción de actuacións de servizos sociais comunitarios e inclusión social para os anos 2023 a 2025, cofinanciada parcialmente pola Unión Europea no marco do Programa FSE+ Galicia 2021-2027 (procedemento BS631A)