Pantallas seguras.

Pantallas seguras.

As novas tecnoloxías e as redes sociais son unha oportunidade, pero implican certos riscos. O equipo de persoas voluntarias do proxecto «Botando unha man 2019» (subvencionado pola Xunta de Galicia a través da Consellería de Política Social e financiado parcialmente con fondos do Pacto Estatal en Materia de Violencia de Xénero) elaborou unha serie de «slides» para promover o uso adecuado destas novas ferramentas tecnolóxicas.