Xuntas cara a Igualdade

Xuntas cara a Igualdade

Este mes de agosto pomos en marcha un proxecto moi interesante destinado a mulleres: Xuntas cara a igualdade é unha aposta pola formación e o traballo persoal de crecemento na participación real por lograr a igualdade de xénero entre homes e mulleres.

Traballaremos en sesións grupales e individuais (cumprindo todas as normas sanitarias vixentes) nas que abordaremos nun primeiro módulo con temas como:

  • A historia de vida
  • A conciliación e a situación real das mulleres nais
  • Os roles sociais e os estereotipos de xénero
  • Intercambio cultural, distintas formas de ser home e muller
  • Inicio e desenvolvimiento das relacións de parella
  • Violencias visibles e invisibles
  • O proceso da muller vítima de violencia de xénero

Programa executado coa cofinanciación do Concello de Santiago de Compostela a través da Concellaría de Políticas de Igualdade.