Atención ás necesidades básicas

Atención ás necesidades básicas

Desde a Asociación Centinelas traballamos a Inclusión social de un xeito integral, polo que moitas veces é necesario atender tamén a cobertura de necesidades básicas das mulleres que participan no Servizo de apoio á inclusión sociolaboral.

Durante o ano 2021 continuamos a desenvolver á actuación Banco de recursos básicos (Provisión de recursos básicos de hixiene infantil) que está subvencionado pola Xunta de Galicia e cofinanciado polo Fondo Social Europeo (Dentro do programa operativo FSE Galicia 2014-2020 «Invierte en tu futuro» e enmarcado no obxectivo temático 9 «Promover la igualdad, la salud y la inclusión social»)