Atención ás necesidades básicas

Atención ás necesidades básicas

Desde a Asociación Centinelas traballamos a Inclusión social de un xeito integral, polo que moitas veces é necesario atender tamén a cobertura de necesidades básicas das mulleres que participan no Servizo de apoio á inclusión sociolaboral.

Durante o ano 2021 continuamos a desenvolver á actuación Banco de recursos básicos (Provisión de recursos básicos de hixiene infantil) que está subvencionado pola Xunta de Galicia e cofinanciado polo Fondo Social Europeo.