Coidados Centinelas 2022

Coidados Centinelas 2022

A partir deste mes de febreiro e até decembro 2022 comeza a funcionar de forma estable o servizo de Conciliación Familiar destinado ás fillas e fillos menores de 6 anos de familias que realizan algunha actividade na Asociación Centinelas (atencións de itinerarios de inclusión social, formación, xornadas formativas puntuais)

Se necesitas facer uso deste servizo, ponche en contacto a través do teléfono 658 265 764.

Esta actuación está subvencionada a través da Orde do 14 de xullo de 2022, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se establecen as bases reguladoras que rexerán as subvencións a entidades de iniciativa social sen ánimo de lucro para o desenvolvemento das actuación do Plan Corresponsables, para o ano 2022 (Código de procedemento SI436B)