Competencias para a igualdade 2021

Competencias para a igualdade 2021

Continuamos a traballar no programa Competencias para a igualdade 2021.

Todas as actuacións, individuais, grupais e de xestión do Banco de recursos para a infancia están a desenvolverse cumprindo coas normas establecidas polas autoridades sanitarias (uso de máscara e xel hidroalcohólico)

Actuación executada grazas á cofinanciación da Deputación da Coruña a través do Programa de subvencións a entidades sen fins de lucro para ou desenvolvemento de programas de políticas de igualdade de oportunidades entre mulleres e homes e loita contra a violencia de xénero non ano 2021 (FOIOOA) Importe concedido 20.000€ que representa o financiamento do 80% do importe total do programa.